miércoles, 23 de diciembre de 2009

EL MEU PLE I GLIFFY

Per fer més gran la imatge, fes clic ací: ampliar


Gliffy és una eina digital que ens permet confeccionar esquemes, diagrames, representacions gràfiques dels continguts de determinades matèries, i en síntesi, és una aplicació didàctica molt eficient i potent. 

El procés d'enregistrament és senzill; et dónes d'alta amb el teu correu electrònic i la contrasenya, i directament apareix el teu panell amb les diferents funcions a l'hora de confeccionar el teu diagrama. Cal dir, que una de les funcions que té, a ressaltar, és l'opció de privatitzar o fer públic el teu treball, cosa que permet que la resta d'usuaris puguen veure i utilitzar el teu propi treball (en cas que poses l'opció de fer públic el treball). A més, ens ofereix l'oportunitat de modificar el tamany del treball i incrustar-lo als blogs o les planes web. Per tant, es tracta d'una ferramenta molt útil, ja que a banda de permetre fer esquemes o mapes conceptuals, possibilita divulgar-los a través de plataformes digitals (blogs, webs, etc).

Com totes les aplicacions, Gliffy té algunes limitacions. És a dir, permet construir i elaborar artefactes senzills i simples, amb imatges, text, fletxes i figures; però, estructures més elaborades i complexes difícilment podria assolir-les. Es tracta d'una eina per a anar introduint-se en la fabricació d'esquemes on-line, però potser no siga la més perfecta, ni molt menys, ja que com deia abans, és un tant limitada.

Malgrat tot, és útil i pràctica; i realment, és més que suficient, perquè per molts retocs i impacte visual que haja, si el contingut i la forma d'esquematitzar no s'adequa a les necessitats d'aprenentatge de les persones, ja no és ni útil, ni pràctica. Aleshores, no és tant què poses, sinó com ho poses.


martes, 1 de diciembre de 2009

LA NOSTRA WEBQUEST

Amb aquest treball hem descobert el que és una webquest: una ferramenta per a desenvolupar uns determinats continguts triats pel mestre, de forma creativa, útil i pràctica ja que amb aquests tipus de tasques, l’alumnat assimila millor els coneixements, perquè s’involucra més en la consecució de l’activitat utilitzant nous utensilis per a realitzar les diverses activitats ja que té més ganes d’aprendre i descobrir el món.

Les webquest són unes eines molt útils perquè poden abarcar distintes competències i àrees, on els alumnes creen el seu propi material, i a més, constitueix una forma innovadora de dur a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, i desperta el seu interés i ganes de fer les coses.

Amb aquest tipus de treballs, es contribueix a l’aprenentatge dels alumnes que fan l’activitat i de la resta de persones que la veuen per Internet.

Un apunt important a l’hora de realitzar una WebQuest és que ha d’estar ben explicada, detallada i adequada a l’edat, nivell, característiques i necessitats de l’alumnat al qual va dirigida. A més, ha d’estar oberta a canvis, modificacions i suggeriments.

Pel que fa al nostre aprenentatge, cal dir que ens hem adonat que existeixen diverses opcions per transmetre els coneixements als alumnes i diverses formes de fer les activitats, a banda del llibre de text tradicional. Hem aprés a relacionar objectius, continguts i competències bàsiques, a elaborar una rúbrica que s’adequa a les activitats, hem desenvolupat la nostra visió creativa sobre les coses, i en definitiva, hem treballat un recurs que té moltes utilitats per al nostre futur professional.