jueves, 19 de noviembre de 2009

LES NOVES TECNOLOGIES AL COL·LEGI DE SAN WALABONSO


El passat 12 de novembre va tenir lloc, a Benicàssim, una conferència sobre l’aplicació de les noves tecnologies a l’escola de San Walabonso, a Niebla (Huelva).  El “conductor” de la xarrada va ser Fernando García Páez, un mestre totalment immers en l’ús de les noves tecnologies a l’aula, i va assistir-hi gent pertanyent a l’àmbit educatiu i acadèmic.

Segons les paraules de F.G. Páez, el CEIP San Walabonso és un col·legi públic, amb un nivell socio-econòmic mitjà baix. A més, és considerat un centre TIC des de fa ben poc.               Realment, és un centre no privilegiat pel que fa a la dotació i als recursos humans, però aquestes carències són suplides per la il·lusió, les ganes de treballar, i les ganes de traure endavant un projecte amb moltes expectatives, no de futur, sinó de present; perquè les noves tecnologies aplicades a l’educació ja no és utòpica, sinó real. 

Com va defensar Páez a la conferència, no s’ha d’esperar més temps per a integrar les noves tecnologies a les escoles, perquè ja estan perfectament integrades a la societat. Va fer una reflexió el missatge de la qual va ser que no cometérem els errors del passat, i que no esperéssem a fer els canvis, ja que sinó, la societat tornaria a canviar i els canvis que s’hagueren produït quedarien antiquats respecte d’aquesta nova societat.

 També va quedar bastant clar a la conferencia que fa més el que vol que el que pot, i que els responsables de que aquesta nova forma d’ensenyar funcione i es porte a terme adequadament són les noves generacions, ja immerses pràcticament des de l’adolescència en les noves tecnologies i la informàtica.  A més, es va fer referència a la formació del mestre, la qual cosa s’aconsegueix, entre altres, a través de l’experiència i la investigació (l’estudi).

 Respecte al San Walabonso en sí, als seus mestres i alumnes i a les noves tecnologies, cal esmentar els següents punts:

  • Es va aprendre a elaborar el propi material didàctic, perquè al tractar-se d’una cosa innovadora, el material que hi havia a la xarxa era pràcticament nul i inexistent.
  • L’educació està centrada en l’alumnat, on cada alumne és el protagonista del seu procés d’ensenyament-aprenentage.
  • El responsable del canvi a l’aula és el mestre.
  • La integració de les TIC és un dret obligatori, i s’ha de complir en benefici dels alumnes i del mestre.
  • Un dels objectius és aconseguir un alumne “prosumidor”, és a dir, consumidor i productor de continguts.
  • La tecnologia, ajuda a desenvolupar el currículum ocult, cosa que beneficia l’alumnat, ja que així treballa i assoleix coneixements d’una forma més indirecta, però igual de necessaris per a conviure i defendre’s en la vida.

 Per últim, referir  alguns exemples d’activitats que es van comentar i que són interessants tant per desenvolupar el currículum com el currículum ocult de l’alumnat i els objectius i consecucions que es van aconseguir:

- Enregistrar-se la veu: aquesta activitat consistia en què cada alumne havia de llegir un text d’un llibre determinat, i s’havia de gravar la veu, amb la condició indispensable que només s’enregistrarien la veu aquells la lectura dels qual fóra adequada i correcta per al seu nivell, ja que posteriorment, els àudios es pujarien a la xarxa.

- Llegir un conte a una classe de primària de primer cicle: aquesta va ser una activitat molt peculiar perquè va aconseguir uns resultats molt bons, on un xiquet va haver d’esforçar-se per tal de superar, o almenys que no es notara, la seua condició de tartamut.

- Participar en activitats culturals: aquesta va ser una tasca que els mestres van planificar i organitzar amb molta cura, ja que va involucrar tot el poble, va aconseguir que els pares dels alumnes participaren en les activitats culturals que ells desenvoluparien en llocs diferents del poble. Es tractava de fer un record a la cultura antiga d’Andalusia, on es decorava l’escola, es feien maquetes d’edificis de l’època, es vestien d’acord amb l’estil de l’època, etc.

No hay comentarios: