miércoles, 11 de noviembre de 2009

LA FLORA AUTÒCTONA DE LA COMUNITAT VALENCIANA


La realització del nostre vídeo va resultar un tant complicada; no en el sentit de que la tasca era difícil, sinó pel que fa a qüestions tècniques, és a dir, incompatibilitats informàtiques, combinació de dues maneres diferents de fer el treball en el mateix treball, cosa que va produir que els sons es transposaren de lloc i les imatges i vídeos anaven, com aquell que diu, a la seua.

Finalment vam resoldre el problema, i la gravació va quedar més o menys homogènia.Tot això, els problemes tècnics i la nostra perspicàcia a l’hora de solucionar-los, van ser factors importants d’aprenentatge, és a dir, vam aprendre a utilitzar algunes de les funcions del Movie Maker i vam aconseguir fer un muntatge, si més no, correcte. La utilització d’aquesta eina informàtica té implicacions educatives bastant significatives, ja que es pot emprar com a mitjà audiovisual per fer aprendre a l’alumne la lliçó a través de la imatge,  o per a divulgar aquest material a altres àmbits, perquè al tractar-se de material informàtic, a través de la xarxa és possible aconseguir-ho.

Descarrega la versió de Movie Maker que vulgues, gratuïtament, fent: CLICK 

No hay comentarios: