martes, 20 de octubre de 2009

PER A QUÈ SERVEIX FRIENDFEED?


Friendfeed és una mena de xarxa social, però en realitat no és ben bé així. El que sí que és cert és que és un servei social, que cada vegada té més afiliats, tot i tenint en compte que és un recurs presentat al 2008, amb la qual cosa és molt recent. El seu ús s'està estenent per tot el món i l'estat espanyol és un dels consumidors més significatius, exceptuant a Estats Units, Japó, Índia i Xina, entre altres.

Friendfeed constitueix una poderosa ferramenta de relació de xarxes; és a dir, permet concentrar en una mateixa plana diversos enllaços a altres planes, possibilitant a la resta d'usuaris veure les accions que un membre està portant a terme en aquest servei.Per aquest motiu, és un lloc molt actualitzat, on apareixen instantàniament els últims canvis que un usuari inscrit haja fet.

A més, serveix per a comunicar-se. Per què? Perquè per una banda permet trobar informació sobre un tema determinat, on els enregistrats en aquest servei, a través d'altres serveis, fan arribar les seues informacions; i per una altra banda perquè no només és un element de recepció, sinó d'acció, on es pot reflectir tot allò que l'usuari fa des d'altres llocs, com es comentava abans. Friendfeed, és com si fora l'inventari de cada usuari, com el resum de tot allò que fa per la xarxa(allò que ell vulga que se sàpia sobre les seues accions a la Internet), i per tant, una valuosíssima aplicació sobre la informació a nivell mundial.

No hay comentarios: