miércoles, 7 de octubre de 2009

EXPERIÈNCIA SOBRE LA CREACIÓ D'AQUEST BLOG

El fet d'haver creat aquest espai digital ha estat una experiència curiosa per dos motius; el primer és perquè ja té una temàtica definida, és a dir, l'educació a través del suport informàtic o de les noves tecnologies. A diferència d'altres blogs, aquest tindrà un caràcter didàctic i educatiu quant a continguts es refereix, no com altres que contenen informacions de molts tipus que no tenen res a veure les unes amb les altres. El segon motiu és perquè no és l'únic blog que he fet o en el qual he col·laborat, per tant, ja tinc una certa experiència al respecte. A continuació posaré un enllaç del blog en el qual sóc col·laborador, encara que molt poc habitual. Es tracta d'un blog creat pel departament de biologia i geologia de l'institut IES Politècnic de Castelló, per tant es tracta d'una iniciativa educativa on s'incorpora l'ús de les noves tecnologies tant a l'aula com fora d'ella, ja que els alumnes tenen accés prèviament autoritzat pel professor o professora, on realitzen posts sobre els temes donats a classe i aquells d'interés general per a la comunitat científica: alumnatbiogeo.
A banda de tot això, crear aquest blog, que pense interessant, m'ha reportat conéixer noves funcions que desconeixia respecte a les ferramentes que ens proporciona blogger, tals com la introducció de gadgets, que ajuden a configurar l'aspecte del blog, funcions de dret d'admissió pel que fa a la regulació de comentaris,etc. Espere trobar el mètode per treure-li partit a totes les funcions que ens ofereixen i poder esdevenir aquest blog, si més no, en un dels més complets i amb varietat d'informació d'educació i didàctica. Cal tenir en compte que la creació d'aquest blog suposa l'inici, i no és lògic esperar que en quatre dies el blog siga complet. Per tant, serà necessari esperar un determinat període de temps per poder veure el fruit de l'esforç, els resultats.